Download ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติงาน

 TitleOwnerModified DateSize 
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ รอบรับสมัครวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2562SuperUser Account3/28/20193.50 MBDownload
โครงสร้างการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐSuperUser Account3/20/2017221.66 KBDownload
เอกสารประกอบการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมพัฒนา SMEs ระดับจังหวัดSuperUser Account3/20/20174.10 MBDownload
เอกสารการบรรยายเกี่ยวกับกองทุน 20,000 ล้านSuperUser Account3/15/20173.20 MBDownload
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สสว.ในการดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ สสว. พ.ศ. 2559SuperUser Account1/10/2017843.08 KBDownload
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สสว. ในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม พ.ศ. 2559SuperUser Account1/10/20172.47 MBDownload
ขั้นตอนการยื่นคำขอตรวจสอบผ่าน SMEs Rescue CenterSuperUser Account1/10/2017717.33 KBDownload
Alert_rescuecenter_30daySuperUser Account1/10/2017823.29 KBDownload
ขั้นตอนการทำงานของ ผู้รับบริหารส่วนหน้าSuperUser Account1/10/2017115.55 KBDownload
FlowchartSRCVersion2.pdfSuperUser Account1/10/2017823.29 KBDownload
FlowchartSRCVersion2.pptxSuperUser Account1/10/20172.72 MBDownload
Flow การทำงานของ Rescue Center V3 ใหม่ล่าสุดSuperUser Account1/10/2017304.80 KBDownload